Fordonsanpassning – för bättre livskvalitet

Vi på Bil & Marin Textil vill öka kunskapen och vara till hjälp för den som är i
behov av anpassning av bilar till personer med nedsatt eller begränsad
rörelseförmåga. Genom vår verksamhet vill vi medverka till att personer,
föräldrar till barn och äldre personer med funktionsnedsättning kan få hjälp
med idéer och uppslag kring hur man kan hitta lösningar för fortsatt
bilkörande och bilåkande.

Vi har en anpassad personbil för utprovning, provkörning samt
övningskörning genom samarbete med bilskolor. Det är viktigt att göra en
grundlig utprovning tillsammans med ett bilanpassningsföretag och vid
behov någon från Hjälpmedelscentralen, Försäkringskassan eller
Transportstyrelsen. Det är utprovningen som lägger grunden till en lyckad
anpassning, och vi har de rätta verktygen för att göra just det genom vår
Driver Test Station, vår anpassade bil och vår kunniga personal.
Här till vänster hittar du olika lösningar och produkter som används för att
underlätta bilåkningen. Naturligtvis är du alltid välkommen att ta kontakt
med oss för mer information.